De Binding in Opende

Ontworpen onder Grunstra Architecten bna.

 

 

De openbare basisschool Het Kompas en de christelijke basisschool De Klister hebben samen een nieuwe school ‘De Binding’ in Opende. De nieuwe school ligt tegenover het MFC De Veste zodat de scholen gebruik kunnen maken van ruimten binnen De Veste.

Ontwerp visie
De vormgeving van de school is zorgvuldig afgestemd op de omgeving. Opende is een lintdorp dat zich ontwikkeld heeft langs de Provinciale weg. De hoofdbebouwing van het dorp is georiënteerd op de doorgaande weg. De nevenbebouwing is meestal achter de hoofdbebouwing gesitueerd en ligt verder in het landschap.

De school ligt aan de Verbindingsweg en achter de hoofdbebouwing aan de Provinciale weg. De school is te beschouwen als een schuur. Er is daarom gekozen voor een kapschuur als gebouw typologie. De school als kapschuur is voorzien van een zadeldak. Doordat de voorgevel gedraaid is ten opzichte van de achtergevel, en het zadeldak haaks op beide gevels staat, loopt de noklijn op. De nok heeft het hoogste punt waar het juist nodig is, ter plaatse van een groepsruimte.
De typologie van de kapschuur heeft de materialen en kleuren van de school bepaald.

De kap loopt af aan de westelijke kant van de school. Dus de kap is laag aan de kant van de weilanden. Aan deze rustige kant van de school zijn de onderbouw groepsruimten en de onderbouw pleinen te vinden. De groepsruimten voor de onderbouw zijn hoog en voldoen aan het frisse scholenbouw principe. Eventueel kan in de toekomst een speelverdieping in de groepsruimten worden gerealiseerd.


Het blote-voeten-pad

Het interieur van de school is licht en er zijn natuurlijke kleuren toegepast. Het ‘blote voetenpad van Opende’ is gebruikt als thema. Het thema is de verbinding met de omringende natuur. Vanuit het speellokaal is trouwens de directe omgeving te zien.

 

opdrachtgever: Gemeente Grootegast

Opgeleverd in: 2015

Oostzijde met logo (ontwerp Maartje Berenschot).
De westzijde. In het midden de serre van het speellokaal.
Garderobe nis. Groene wanden als kleuraccent.