Werkwijze en technisch advies (ook voor particulieren)

Integraal ontwerpen

Berenschot Adviserend Architect staat voor integraal ontwerpen en realiseren. Dit betekent samenwerken en goed communiceren met de opdrachtgever en de verschillende adviseurs. Bij integraal bouwen past het Bouw Informatie Model, BIM, uitstekend. 

 

De eerste schetsen

De schetsplannen worden gemaakt in Adobe photoshop of Adobe illustrator en vervolgens opgemaakt in Adobe Indesign. Door op deze manier te werken zijn de plannen goed te communiceren met de klant en de adviseurs. Iedereen krijgt dezelfde informatie. De klant kan de informatie nog eens goed bekijken en eventueel bespreken met anderen binnen de organisatie. 

 

Verder uitwerken in Revit

Wanneer er overeenstemming is over het schets ontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt in Revit. Dit houdt in dat het plan in 3D wordt getekend. Het voordeel hiervan is dat er een goed virtueel beeld ontstaat van het toekomstige ontwerp. De tekeningen zijn door iedereen goed te begrijpen. Met Revit is de BIM werkwijze mogelijk. BIM houdt in dat de verschillende adviseurs, die betrokken zijn bij de engineering van het plan, allemaal werken in hetzelfde digitale virtuele model. Het virtuele model is het communicatie model en de database tussen en van de verschillende partijen. De verschillende adviseurs weten van elkaar wat er gebeurt en kunnen hierop inspelen. Berenschot Adviserend Architect kan als communicator optreden tussen de verschillende adviseurs.

 

Bouwtechniek

Berenschot Adviserend Architect kan het ontwerp bouw- technisch verder uitwerken. Ook kan het bureau voor u de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen.