Nader kennis maken met

Maartje Berenschot – Postmus

In 1992 studeerde ik af aan de Technische Universiteit in Delft, richting architectuur met als differentiatie restauraties. Vooraf aan de TU-Delft, studeerde ik bouwkunde aan de HTS in Arnhem.

Ook 1992 tot en met 1994 was er sprake van een dip in de bouw. In deze periode heb ik bij verschillende bedrijven binnen de bouw ervaring opgedaan.

In 1994 begon ik als architect bij het architectenburo irs. Vegter b.i. in Leeuwarden. Onder architectenburo Vegter ontwierp ik onder anderen De Triangel voor het Friesland College in Leeuwarden en de Onderwater zaal voor Ecomare op Texel. Bij architectenburo Vegter ontstond de passie voor integraal ontwerpen en duurzaam bouwen. Op mijn website kunt u lezen wat hieronder wordt verstaan.

Na een tussenstap bij een architecten-bureau in Joure begon ik in 2002 bij Grunstra Architecten in Bolsward. Bij Grunstra Architecten specialiseerde ik mij verder in het ontwerpen van basis- scholen, brede scholen en multifunc- tionele centra. Ik heb mij verdiept in de verschillende onderwijs methodieken en wat dit betekent voor het functioneel ontwerp. Ook woningen, kinderdag- verblijven en peuterspeelzalen zijn vaak onderdeel van een brede school of multifunctioneel gebouw. De nieuwste ontwikkelingen zijn de samenwerkings- scholen en integrale kindcentra. Ook hiervoor heb ik ontwerpen mogen maken.

Bij Grunstra Architecten heb ik veel Europese aanbestedingen (prijsvragen) gedaan. Twee zijn er gewonnen en vaak werd de tweede plaats behaald.
Door middel van de aanbestedingen heb ik mij kunnen verdiepen in de op- drachtgever en gebruikers en heb ze daardoor beter leren kennen. Verdiepen betekent veel lezen over en studeren op de vraag die de klant stelt in de prijs- vraag. Vervolgens wordt je als architect uitgedaagd om een passend antwoord te geven op de vraag. Het is gelukkig meerdere malen gelukt.

De vraag achter de vraag bleef mij wel steeds bezig houden. Daarom heb ik in 2014 en 2015 in deeltijd een studie hogere bedrijfskunde gedaan. Door deze studie heb ik meer kennis gekregen van verschillende soorten bedrijfsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan de methoden Lean management en Six Sigma. In het item organisatiegericht ontwerpen is hierover meer te lezen.

In 2016 is mijn eigen bedrijf een nieuwe stap in mijn loopbaan als architect en adviseur. De naam van mijn bedrijf is "Berenschot adviserend architect". Architect omdat ik opgeleid ben tot architect en ingeschreven sta in het architectenregister. Dit is de creatieve kant van het bureau. Een architect is ook een bouwtechnisch ingenieur, de adviserende kant van het bedrijf.