Integraal ontwerpen

Integraal ontwerpen

Integraal ontwerpen staat voor intensief samenwerken tussen de opdrachtgever en de adviseurs bij de start van een ontwerp en daarna. Het staat ook voor het integreren van de adviezen van de verschillende adviseurs in een ontwerp. De wens van de klant als opdrachtgever, het ontwerp, de omgeving, de constructies, de installaties en bouw fysische eisen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De omgeving heeft invloed op het ontwerp. De zon bijvoorbeeld, kan bijdrage aan de warmte in het gebouw zodat minder energie nodig is.

 
Constructie en het flexibel gebouw

Gebouwen worden tijdens het gebruik aangepast aan de wensen van de gebruiker. Daarom vraagt de opdrachtgever bij de start van het ontwerp een flexibel gebouw. De constructie is nodig voor de stevigheid. Door in een vroeg stadium ontwerp en constructie methode op elkaar af te stemmen wordt aan de wens voldaan. Constructies kunnen juist ook het ontwerp versterken en bijdragen aan de architectuur van het gebouw. Hier ligt juist de uitdaging voor de architect.

 
Installaties horen erbij

Installaties zijn noodzakelijk en dragen bij aan een prettig binnen klimaat en gebruik van het gebouw. Door in een vroeg stadium rekening te houden met de benodigde installaties wordt voorkomen dat installaties het uiterlijk van het gebouw verstoren. Integraal ontwerpen en bouwen staat ook voor het op elkaar afstemmen van gebouw en installaties. Het doel is dat installaties en het gebouw ontwerp elkaar versterken zodat de klant uiteindelijk minder kosten aan energie kwijt is tijdens het gebruik van het gebouw. Ook dit wordt zeker meegenomen in het ontwerpproces.