Herbestemming

Herbestemmen is van deze tijd

Voor de crisis kwam herbestemming van gebouwen niet vaak voor. Meestal werd gekozen voor totale nieuwbouw. Wel zo makkelijk. Nu denkt men daar toch anders over.

 

Verbouw onderwijsgebouwen

Bij onderwijsgebouwen was en is dat meestal anders. Onderwijsgebouwen werden en worden uitgebreid en intern aangepast binnen het beschikbaar gesteld budget.
Budgetten voor onderwijsgebouwen zijn niet hoog. Dat is een feit. Hier ligt juist de uitdaging om samen met u het plan te realiseren dat nodig is om goed modern onderwijs te geven. Uitgangspunt is de positieve kanten van de bestaande huisvesting op te zoeken en vandaar uit verder te gaan. De bestaande huisvesting kan worden aangepast en uitgebreid zodat de huisvesting voldoet aan de nieuwe wensen en de nieuwe manier van werken en lesgeven. 

 

Herbestemming bestaand vastgoed

Bestaand vastgoed kan goed worden herbestemt en aangepast. Om na te gaan welke aanpassingen nodig zijn is een onderzoek nodig. In het ene geval kan de uitkomst zijn dat er volstaan kan worden met een eenvoudige verbouwing. In het andere geval kan de oplossing zijn delen van de huisvesting te slopen en vervolgens de bestaande huisvesting weer uit te breiden. 

Hoe dit wordt aangepakt wordt samen met de opdrachtgever en andere adviseurs overlegd. 

Uw herbestemmingsplan concretiseren?