Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsgebouwen

Elk ontwerp voor een onderwijsgebouw, basisonderwijs tot regionaal opleidingscentrum, is anders. Wat belangrijk is dat het schoolgebouw past bij de wijze van lesgeven (onderwijsvisie). Immers een school voor Daltononderwijs ziet er anders uit dan een Jenaplan school. De visie op het onderwijs moet terug komen in de functionele organisatie van de huisvesting.

Verbouwing en aanpassing

Bestaande scholen worden vaak verbouwd omdat het onderwijs veranderd. Op dit moment worden scholen aangepast omdat de school wordt getransformeerd naar een integraal kindcentrum voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Fusie van twee basisscholen tot een samenwerkingsschool (reactie op krimp) is ook vaak de aanleiding om een schoolgebouw aan te passen.

Toekomstgericht

Het is een uitdaging voor de architect de school zo aan te passen dat eventuele veranderingen in de toekomst mogelijk zijn. Vaak weten we niet wat de veranderingen zullen zijn. Maar dan nog wordt er rekening mee gehouden.