Easterein – Branjewȃl

4 Boothuizen en een notariswoning in Easterein

Op de locatie van het pompgebouw aan de Skoallestrjitte in Easterein zijn plannen gemaakt voor twee vrijstaande woningen en drie geschakelde woningen. 

De vrijstaande woning aan de Skoallestrjitte is een notaris-woning. De woningen aan het water zijn zogenaamde boothuizen. De drie geschakelde boothuizen en het vrijstaande boothuis kijken uit over het water, de Eastereinderfeart. De Eastereinderfeart is één van de oudste vaarten van Easterein. De locatie is een bijzondere plek en grenst aan de historische dorpskern. De voortuinen van de boothuizen grenzen aan de Eastereinderfeart. Door deze situering wordt de “feart als blauwe kwaliteit” belangrijk. 

Branjewȃl

De locatie heeft de naam Branjewậl gekregen. Deze naam verwijst naar “brandstof” en past bij de vroegere handel in turf, kolen en andere brandstoffen door de voormalige firma Joustra-Branje. 

Bestemmingsplan wijziging

Op dit moment ligt het bestemmingsplan voor deze locatie ter inzage bij de gemeente. Voor de zomervakantie zijn omwonende geïnformeerd. Het plan en het ontwerp van de woningen zijn goed ontvangen. 

Verkoop woningen

Na de zomervakantie gaan de woningen in de verkoop.