Missie en Visie

Missie en visie

Missie

Architect Maartje Berenschot wil duurzame respectvolle huisvesting ontwerpen voor mensen. Gedurende het gehele proces is het bureau de regisseur, de begeleider, de adviseur en de verbinder.

Visie

Architect Maartje Berenschot maakt ‘samen’ passende architectonische en functionele ontwerpen voor nieuwbouw en bestaande bouw. De gewenste wijze van wonen en werken wordt vertaald naar een realistische plan. Daarbij wordt de mens, de geschiedenis van de plek, de natuur en de omgeving gerespecteerd.

We doen dit door:

1. Te kijken, te luisteren en te analyseren

Door goed te luisteren en door vragen te stellen komen we achter de werkelijke wensen. Het kan ook helpen door op de huidige locatie te kijken, met de mensen te praten of mee te lopen. Dan begrijpen we hoe er wordt gewerkt.
Een andere huisvesting of nieuwbouw is vaak nodig omdat er anders gewerkt gaat worden. Het wordt anders. De verandering is dan de aanleiding. Daarvoor is begrip nodig of juist ook hulp van de architect om de verandering in gang te zetten.

2. Dromen te realiseren

Plannen maken, dromen realiseren, en bouwen doen we niet voor het verleden maar voor de toekomst. Daarom is bouwen zo complex. De dromen verbeelden doen we door middel van ideeën, beelden, sferen en tekeningen. De gekozen oplossing leggen we vast in een visie document zodat we steeds kunnen zien of we tijdens het proces nog de afgesproken weg bewandelen.

3. Keuzes te maken

Tijdens het ontwerp proces moeten voortdurend keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. Keuzes maken is best lastig. De architect helpt hierbij en maakt inzichtelijk wat voor invloed de gemaakte keuze heeft op het ontwerp.

4. Samen te werken

Een goed ontwerp ontstaat door intensief samen te werken. De uitkomst ligt van te voren niet vast zodat innovatie de kans krijgt. Een goed ontwerp is een integraal ontwerp waarin wensen van de mens, de omgeving, comfort, de techniek en bouwtechniek, wet- en regelgeving, duurzaamheid, materiaaleigenschappen en de natuur op elkaar zijn afgestemd.

5. Respect te hebben voor de natuur

De natuur is een kostbaar bezit waar respectvol mee moet worden omgegaan. De natuur kan veel toevoegen aan een mooie creatie. De natuur geeft warmte dat kan worden benut. De zon geeft licht dat in Nederland altijd veranderd. Licht geeft sfeer. De lucht van buiten halen we naar binnen en draagt bij aan het comfort. De natuur geeft ook materialen waarmee we duurzaam kunnen bouwen.

6. De omgeving erbij te betrekken

De bestaande omgeving heeft elementen die terug kunnen komen in het ontwerp. Door de bestaande omgeving in te zetten verankert een nieuw ontwerp zich in zijn omgeving. Het kunnen kleine elementen zijn. Het kan een stukje waardevolle historie zijn dat juist weer wordt versterkt. Een ontwerp kan op deze wijze een verhaal vertellen.