Programma van eisen brede school Oostindie in Leek

Programma van eisen brede school OostIndie in Leek

Voor de nog te realiseren brede school in Leek is samen met de toekomstige gebruikers een functioneel programma van eisen ontwikkeld.

Om tot het programma van eisen te komen zijn verschillende stappen doorlopen, namelijk:

  • Inventariseren van de verschillende wensen.
  • Inventariseren van de onderwijskundige visies.
  • Er is een workshop gehouden. In de workshop zijn de participanten creatief bezig geweest. Er waren verschillende onderwerpen waarvoor de deelnemers zich konden inschrijven. De deelnemers gaven antwoord op verschillende vragen. De antwoorden zijn verwerkt in het PvE.
    • Onderwerpen: groepsruimten, buitenspeelplaats, Sfeer intern, gezamenlijke ruimten en bewegingsonderwijs.
  • Er zijn vlekkenplannen/relatieschema’s gemaakt zodat de wensen visueel werden weergegeven.

Voorafgaand aan het programma van eisen werd door de schooldirectie het volgende meegegeven:

  • Meervoudig ruimte gebruik (flexibiliteit). Dus geen specifieke ruimten benoemen.
  • Geen harde grenzen tussen de beide basisscholen zodat groepsruimten kunnen worden uitgewisseld.