Samenwoonschool in Heeg

Samenwoonschool in Heeg
Ontworpen onder Grunstra Architecten bna.

Samenwoonschool in Heeg

De Samenwoonschool in Heeg geeft onderdak aan de KBS St. Jozefschool en CBS It Wrâldfinster. Het ontwerp van de school bestaat uit drie kubussen. In de middelste kubus zijn de gezamenlijke ruimten, het speellokaal, personeelsruimten en wissellokalen ondergebracht.

Toekomstig en integraal bouwen

Een wissellokaal kan uitgewisseld worden tussen de beide scholen. Zo wordt voorkomen dat de school steeds moet worden aangepast. Ook over de installatie van de school is nagedacht. De installatie is volledig geïntegreerd in het ontwerp.

De Samenwoonschool in Heeg biedt niet alleen onderdak aan leerlingen. In de gevel zijn nestkasten voor vogels ingemetseld. De nestkastjes kunnen worden voorzien van een webcam.

In 2010 is de samenwoonschool uitgebreid met een groepsruimte voor CBS It Wrâldfinster. Ook de gezamenlijke personeelsruimte is toen aangepast.

Opdrachtgever: Bisschop Möllerstichting en Stichting Palludara
Opgeleverd in: 2007 en 2010

Onderwijsplein KBS St. Jozefschool
Onderwijsplein CBS It Wrâldfinster
Nestkast met eventueel een webcam.