Sint Michaëlschool De Hofstraat in Harlingen

De entree naar de school is een kleinere uitvoering van de gevels van de school aan De Schritsen.

 

De Sint Michaëlschool aan De Schritsen in Harlingen werd te klein. De locatie in de binnenstad liet verder uitbreiding niet toe. Daarom is gezocht naar een andere locatie in Harlingen.

De andere locatie werd de voormalige basisschool Klaas de Vriesschool aan de Hofstraat. Samen met de Sint Michaëlschool is een visie ontwikkeld voor de beide locaties. De locatie aan de Hofstraat is een locatie voor de leeftijden van 0 t/m 6 jaar. De locatie aan De Schritsen is voor de kinderen van 6 jaar en ouder.

Gebruikers

De Hofstraat:

  • kinderdagverblijf
  • peuterspeelzaal
  • primair onderwijs groepen 1 t/m 3 (basisschool)

De Schritsen

  • buitenschoolse opvang
  • primair onderwijs groepen 4 t/m 8 (basisschool)
Ontwerp

De entree naar de nieuwe locatie bevindt zich aan de noordzijde van de school. De entree is ruim en voorzien van kluisjes. De toegang naar de entree lijkt op de gevels aan De Schritsen.

Net zoals bij de basisschool aan De Schritsen is ook hier gekozen voor grote groepsruimten. Dit is gerealiseerd door de bestaande gang in de school bij de lokalen te trekken. Een gevolg was dat er aan de noordzijde een nieuwe gang is ontworpen en gerealiseerd. Een bijkomend voordeel is dat de bestaande school uit 1958 direct goed werd geïsoleerd. In de uitbreiding zijn verder meegenomen, een nieuwe entree, personeelsruimte/groepsruimte, spreekruimte, open keuken en een toilet voor het personeel.

De uitbreiding bestaat uit een staalconstructie en houtskeletbouw. De bedoeling is dat de uitbreiding een levensduur heeft van twintig jaar. Door de verbouwing van deze locatie heeft de totale Sint Michaëlschool nu het predicaat van IKC (integraal kind centrum).

Buitenspelen

De basisschool Sint Michaëlschool is een IKC waar kinderen goed buiten kunnen spelen. Spelen, op een natuurlijke manier, is belangrijk en is een onderdeel van het lesprogramma. Op deze wijze wil de Sint Michaëlschool de leerlingen de mogelijkheid geven te ‘ontdekken’. Omdat ‘ontdekkend spelen en leren’ een onderdeel is van het lesprogramma kunnen kinderen direct vanuit de groepsruimte naar buiten, de voortuin in. Iedere groepsruimte heeft daarom een buiten/terras deur.

De deur naar buiten is in het midden van de groepsruimte geplaatst. De leerkracht heeft de mogelijkheid om aan beide kanten van de deur in de groepsruimte een speelhoek te maken. De plaats van de deur vergroot de functionaliteit van de groepsruimte.

Terras

De bestaande school ligt 60 cm hoger dan het maaiveld. Aan de zuidzijde van de school, tuin kant, is een terras gemaakt. Het terras loopt door over de volle lengte van de school. Het is gemaakt van kunststof delen (worden niet glad). Het terras is net een steiger. Dit past bij Harlingen.

Visie op kleurgebruik

Natuurlijk spelen loopt als een rode draad door de onderwijskundige visie. De kleuren in het interieur zijn daarop afgestemd. De natuur is naar binnen gehaald. De vloerafwerking in de groepsruimte heeft een groene kleur. De afwerking in de gang is als het ware een steiger en refereert weer naar de steiger aan de voorzijde van de school.

Opdrachtgever: Bisschop Möllerstichting (ontworpen onder Grunstra Architecten in Bolsward)

Opgeleverd in: eind 2016

Speelplaats, natuurlijk spelen, voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar aan de noordzijde van de school.
Lage ramen, zogenaamde televisie ramen, aan de gangzijde van de school. Er liggen kussens in de ramen. Kinderen kunnen in de ramen zitten en naar buiten kijken.