Centrale adviescommissie hûs en hiem

 

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Sinds 1 januari 2018 lid als monumenten-architect van de centrale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit hûs en hiem in Leeuwarden.