IKC Sint Michaelschool in Harlingen opgeleverd

Voor de Sint Michaelschool in Harlingen heb ik als architect het IKC aan De Hofstraat in Harlingen ontworpen. Het ontwerp is gemaakt onder Grunstra Architecten. Op vrijdag 20 januari werd het IKC, Integraal Kind Centrum van nul tot zes jaar, feestelijk geopend. Het ontwerp is samen met de gebruikers tot stand gekomen. Als architect vind ik dat belangrijk. Immers zij weten hoe zij willen werken. Een gebouw moet afgestemd zijn op de werkwijze en de visie van de school.